Skip to main content

Podziękowania

2017-12-15

W dniu 27 listopada 2017 Rada Gminy Rychliki podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 4.000,00zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie Gminy Parchowo w sierpniu 2017 roku.
W dniu dzisiejszym na ręce Wójta Gminy Rychliki Henryka Kiejdo wpłynęły podziękowania od wójta oraz całej społeczności Gminy Parchowo za udzielone wsparcie.