Skip to main content

Pola i tory gier w Zespole Szkół w Rychlikach

2016-01-29

W Zespole Szkół w Rychlikach powstaje „nietypowe” miejsce dla uczniów. By zapewnić dzieciom zdrową dawkę ruchu między lekcjami, nauczyciele malują na korytarzu pola i tory gier. Po feriach zimowych uczniowie na przerwach będą mogli m.in. grać w klasy, w kapsle.
Inicjatywa pn. „Gry naszych rodziców” realizowana jest dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

{gallery}16/szkola{/gallery}