Skip to main content

Polska smakuje

2018-07-12

Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie KOWR w ramach działań promocyjnych. Hasło kampanii brzmi: „Polska smakuje”.
Kluczowym zadaniem KOWR jest intensyfikacja działań mających na celu promocję i budowanie konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. Osią tych działań jest aplikacja mobilna Polska Smakuje i strona internetowa www.polskasmakuje.pl.
Pierwszym celem działań KOWR jest wywołanie ogólnopolskiej dyskusji nt. polskich produktów rolnych i żywnościowych oraz ich wysokiej jakości. Drugim – budowanie konkurencyjności polskiego rolnictwa i wsparcie rolników w dotarciu do konsumentów.

KOWR realizuje projekty zachęcające polskich producentów żywności wysokiej jakości do uczestnictwa systemach jakości, tworzenia portali i prowadzenia kampanii internetowych, czyli skutecznych działań, które przyciągną do nich konsumentów z całej Polski.
Z głównymi komunikatami KOWR dociera do osób, które są potencjalnie zainteresowane zmianą nawyków żywieniowych, świadomym poszukiwaniem zdrowych produktów spożywczych. Celem tych działań jest zmiana postaw konsumentów, tak aby hasło „Polska smakuje” stało się dla nich synonimem produktów najwyższej jakości.
 
Polskie produkty znajdują uznanie konsumentów za względu na swoje niepowtarzalne walory smakowe, wysoką jakość i przystępną cenę. Nasza żywność – produkowana z naturalnych surowców i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – z powodzeniem konkuruje z żywnością innych unijnych wytwórców. O tym, że „Polska smakuje”, KOWR przekonuje konsumentów w kraju i za granicą.

Ulotka Polska smakuje