Skip to main content

Pomoc dla poszkodowanych

2017-09-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informuje, iż w związku z wystąpieniem lokalnych podtopień istnieje możliwość ubiegania się w tutejszym Ośrodku o przyznanie środków finansowych na udzielenie niezbędnej pomocy w formie zasiłku celowego (zgodnie z art.40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) osobom oraz rodzinom poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. 

Przy określaniu wysokości zasiłku brane są pod uwagę następujące warunki:
1.    Możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy koniecznie jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
2.    Prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe
3.    Rzeczywiste szkody w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, dostęp do wody pitnej itp.);
4.    Czy dzieci z poszkodowanych rodzin będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;
5.    Czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.
Podstawą do przyznania pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach.