Skip to main content

Pomoc niematerialna

2020-08-12

Dnia 7 sierpnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach odbyło się spotkanie na temat różnorodnych form wsparcia dla mieszkańców Naszej Gminy, a w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria zgodnie z ustawa o pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Rychliki – Pan Zbigniew Lichuszewski, Skarbnik Urzędu Gminy – Pani Małgorzata Klepacz-Ciąćka, Radca Prawny – Pan Mateusz Zajączkowski, Kierownik GOPS – Pani Patrycja Rama, Głowna Księgowa GOPS Rychliki – Pani Dorota Babicz oraz specjalista pracy socjalnej – Pani Maria Ziółkowska.

Podczas spotkania rozważono wprowadzenie niekonwencjonalnej pomocy niematerialnej w formie bonu żywnościowego na zakup podstawowych artykułów żywnościowych w szczególnych sytuacjach.  W związku z powyższym podjęto działania o współpracy z placówkami handlowymi w tym zakresie.