Skip to main content

Pomyśl zanim spalisz

2010-01-25

Zima w pełni dlatego pragnę przybliżyć temat, który właśnie teraz jest bardzo na czasie. Rzecz się tyczy spalania śmieci w piecu – plastikowych butelek, pieluch jednorazowych, pojemników po produktach spożywczych, starych ubrań, folii, opakowań po środkach czystości, kartonów po mleku i sokach, lakierowanego czy impregnowanego drewna (stare meble, ramy okienne, drzwi, itp.), opon samochodowych i wielu innych odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Wielu osobom wydaje się, że „nadają się” one do pieca. Niestety spalanie ich powoduje uwalnianie się do powietrza wielu substancji szkodliwych, z których wiele jest wręcz zabójczych dla człowieka.

Nie mam na celu straszyć – choć prawo zabrania spalania śmieci i grożą za to kary – ale aby być świadomym na co naraża się siebie, bliskich i sąsiadów przy spalaniu tworzyw sztucznych. Spalanie odpadów uwalniania do atmosfery gazy i pyły w tym dwutlenek węgla i metale ciężkie. Oto niektóre z nich: tlenek węgla (CO); dwutlenek siarki (SO2); tlenki azotu (NOx); pył; związki organiczne; nieorganiczne związki chloru; nieorganiczne związki fluoru; dioksyny i furany; metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom). Najgroźniejszymi z nich są furany i dioksyny, które należą do najbardziej trujących, kancerogennych tj. rakotwórczych substancji na świecie. Te ostatnie są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Działanie dioksyn nie jest natychmiastowe, powoli ale skutecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększają także ryzyko wystąpienia nowotworów. Dioksyny, w stężeniu nawet stukrotnie mniejszym od dawek powodujących raka. Spalając różnego rodzaju odpady z tworzyw sztucznych powodujemy przenikanie dioksyn do naszego otoczenia, wsiąkanie ich w ściany domów, w glebę, organizmy ludzi i zwierząt. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które w sposób „oszczędny” pozbywają się odpadów i ich najbliżsi sąsiedzi. Uświadomienie sobie jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery substancji pochodzących ze spalania odpadów w nie przystosowanych do tego urządzeniach, ostrzeżenie innych, może nas wszystkich uchronić przed najgorszym – zachorowaniem na nieuleczalną chorobę. Osoby spalające odpady w swoich piecach muszą mieć także świadomość, że łamią prawo. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Jasno precyzuje ten przepis ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub współspalarniami podlega karze aresztu albo grzywny”.

Dlatego jeśli palisz śmieci w swoim domu, nie rób tego już od dziś !