Skip to main content

Poradnia CTS informuje

2015-07-24

Pragniemy poinformować lub przypomnieć Państwu, iż od 2013r. w Poradni CTS małe dzieci, do 6 roku życia, które mają trudności rozwojowe mogą skorzystać z bezpłatnej terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Terapia dziecka jest finansowana w formie dotacji. Kwalifikują się do niej dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi.
W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni CTS wchodzą specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi: psycholog, oligofrenopedagog, logopeda, lekarz.

Dziecko może być objęte terapią na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez naszą Poradnie lub inną publiczną lub niepubliczna poradnie psychologiczno-pedagogiczną.
Więcej informacji odnośnie wydania opinii i terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w naszej Poradni znajdą Państwo oraz zainteresowani rodzice na naszej stronie internetowej www.poradnia-cts.pl. Są tam informacje o organizacji terapii, kto może w niej uczestniczyć i na jakich zasadach, bazie lokalowej i wyposażeniu, zespole i metodach pracy wykorzystywanych w pracy z małym dzieckiem.
jednocześnie uprzejmie proszę o wywieszenie na Państwa tablicy informacyjnej dołączonej informacji dotyczącej bezpłatnej terapii.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Bratuś
Dyrektor