Skip to main content

Poradnik “Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”

2017-11-29

Mając na uwadze problematykę poprawy jakości powietrza, a w szczególności możliwości redukcji  emisji  pyłów  zawieszonych  PM10  i  PM2,5  i  szczególnie  szkodliwego  benzo(a)pirenu uprzejmie  informuję,  że  Ministerstwo  Środowiska  opracowało  Poradnik  “Czyste  ciepło  w  moim domu  ze  spalania  paliw  stałych”,  który  zawiera  praktyczne  wskazówki  oraz  konkretne  porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel  kamienny  i  drewno. 

Poradnik  zwraca  także  uwagę  na  konieczność  zmniejszenia zapotrzebowania  budynków  na  ciepło  poprzez  termomodernizację  oraz  wykorzystanie odnawialnych  źródeł  energii.  Oprócz  poradnika  przygotowana  została  również  ulotka  oraz informator.  

Ulotka “Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”
Poradnik “Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”