Skip to main content

Porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem…

2019-03-06

nadlesnictwo spotkanie5 marca br. Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobrocin – p. Szymonem Nowakiem. Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie wspólnego finansowania inwestycji drogowej, tj. remontu drogi Lepno-Buczyniec-„Domki”, na którą gmina przygotowuje dokumentację przebudowy. W trakcie spotkania uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie Nadleśnictwa z naszą gminą, a Nadleśniczy zadeklarował chęć udzielenia pomocy finansowej przy remoncie odcinka Buczyniec-„Domki”.

 

Dla przypomnienia
Droga gminna Rychliki „Domki”-Buczyniec stanowią działki, które są własnością Gminy Rychliki oraz Nadleśnictwa. Planowana do przebudowy droga w połowie przebiega przez tereny leśne i w dużym stopniu użytkowana jest przez Nadleśnictwo. Użytkowana przez Nadleśnictwo jest także droga gminna Buczyniec-Lepno oraz Buczyniec-Leśniczówka, Jankowo-Kwietniewo, Kwietniewo-Powodowo, Rejsyty przy jeziorze w stronę lasu. Wszystkie wymienione drogi przebiegają w większości przez tereny leśne, a naprawy bieżące dokonuje na koszt własny gmina.

nadlesnictwo