Skip to main content

Porozumienie w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2019-10-29

W dniu 28 października 2019 roku Wójt Gminy Rychliki oraz Burmistrz Pasłęka podpisali porozumienie dotyczące możliwości użytkowania przez mieszkańców naszej Gminy Stacji Przeładunkowej w Robitach jako Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dzięki takiemu przedsięwzięciu mieszkańcy Gminy w ramach ponoszonych przez nich opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przekazywać następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na tych nieruchomościach:

 

  • – chemikalia
  • – zużyte baterie i akumulatory
  • – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • – meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • – żarówki i świetlówki
  • – metale
  • – zużyte opony nie pochodzące z działalności rolniczej
  • – odpady zielone w ilości nie większej niż 2Mg/rok z jednej nieruchomości
  • – odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 3 Mg/rok z jednej nieruchomości
  • – popiół z gospodarstw domowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się, za cmentarzem w Pasłęku, jadąc ul. Augustyna Steffena w stronę Ornety -Lidzbarka Warmińskiego. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30.

Dodatkowe informacje dotyczących warunków przyjmowania wyżej wymienionych odpadów komunalnych udzielamy telefonicznie 55 248 81 55 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Rychlikach.

{gallery}19/pszok{/gallery}