Skip to main content

Porozumienie

2016-10-21

W dniu 18 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Pasłęku zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządami Miasta i Gminy Pasłęk i Gminy Rychliki w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z terenu Gminy Rychliki. Gminę Rychliki reprezentował wójt Henryk Kiejdo a Miasto i Gminę Pasłęk burmistrz Wiesław Śniecikowski. Dzięki podpisanemu porozumieniu ścieki z  miejscowości Wysoka, Topolno Wielkie, Marwica i Jelonki zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Pasłęku. Włączenie do sieci należącej do gminy Pasłęk nastąpi  w miejscowości Nowe Kusy. 

Porozumienie nie określa jeszcze konkretnego terminu przyłączenia, jednak stanowi podstawę obu samorządom na rozpoczęcie prac projektowych i budowlanych po obu stronach.
Inwestycje wodno-kanalizacyjne od wielu lat w naszej gminie stanowią priorytet. W latach 2010-2016 wybudowaliśmy już około 31 km sieci wodociągowej, 4 oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Powodowo, Protowo, Budki, dla osiedla Podleśna w Rychlikach.