Skip to main content

Poszukujemy dodatkowych źródeł finansowania

2019-08-02

Spotkanie w KOWR w WarszawieW dniu 31.07.2019r. Wójt Gminy Zbigniew Lichuszewski spotkał się z Panią Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Anną Zając-Plezia. Tematem rozmowy była bezzwrotna pomoc o jaką Gmina Rychliki zabiega w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia sieci wodociągowej do miejscowości Wysoka. Koszt tego zadania to kwota 744 tys zł. Złożony wcześniej przez nas wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na fakt uzyskania przez Gminę Rychliki wsparcia finansowego w kwocie ponad 300 tys. zł. w roku 2000.

W miejscowości Wysoka zamieszkuje obecnie około 200 mieszkańców. Stan techniczny istniejącego ujęcia wody jest zły, urządzenia są wyeksploatowane, dlatego hydrofornia jest wyłączana a woda podawana będzie z Rychlik. Mamy nadzieję, że KOWR dofinansuje w przyszłości koszty modernizacji sieci wewnętrznej w miejscowości Wysoka.

 

kowr warszawa