Skip to main content

Powołanie komisji do szacowania szkód

2012-04-17

Informujemy, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządzeniem nr 77 z dnia 11 kwietnia 2012 roku powołał komisję do oszacowania szkód w gospodarstwach rolniczych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz przygotowania opinii do wniosków kredytowych dotyczących zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz w środkach trwałych.

Nie znamy jeszcze terminu prac na terenie naszej gminy, niemniej jednak w dniu 16 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy Rychliki zwrócił się do Wojewody z wnioskiem o oszacowanie strat na terenie gminy Rychliki. W związku z tym, przypominamy że komisja szacować będzie straty tylko u tych rolników, którzy złożyli odpowiednie wnioski lub informacje w Urzędzie Gminy w Rychlikach. Wyznaczony wcześniej termin zgłoszeń upływający 26 kwietnia jest tylko terminem orientacyjnym, ponieważ komisja na naszym terenie może działać już wcześniej. Dlatego też prosimy o jak najszybsze zgłaszanie szkód.