Skip to main content

Pożary sadzy

2015-01-03

W ostatnich dniach strażacy  na terenie gm. Rychliki mają pełne ręce pracy podczas zdarzeń związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych. Pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami polegającymi na braku czyszczenia przewodów dymowych. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem prowadzi również do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Rychliki z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z trwającym sezonem grzewczym.
Prosimy o kontrolowanie stanu technicznego oraz sprawdzanie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Zaniedbanie tego obowiązku powoduje zagrożenie pożarowe. Administratorzy i właściciele budynków są zobowiązani do czyszczenia kominów przy piecach opalanych węglem i drewnem 4 razy na rok oraz opalanych gazem i olejem opałowym – 2 razy na rok.