Skip to main content

Pożegnanie ks. Mirosława Bułeckiego – proboszcza parafii w Kwietniewie

2015-06-30

28 czerwca, podczas mszy św., parafianie oraz Wójt Gminy Rychliki pożegnali ks. Mirosława Bułeckiego, proboszcza parafii pw. Podwyższonego Krzyża w Kwietniewie. Duchowny w Kwietniewie przepracował 10 lat, a od lipca obejmie parafię Trumiejki (koło Prabut).

Dziękujemy ks. Mirosławowi Bułeckiemu za posługę kapłańską, dobrą radę, życzliwą obecność, zaangażowanie w życie społeczne lokalnej społeczności, a przede wszystkim za głoszenie Słowa Bożego. Najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejny życiowy etap.

Henryk Kiejdo    
Wójt Gminy Rychliki