Skip to main content

Praca – kierowca autobusu

2011-08-09

WÓJT GMINY RYCHLIKI
ogłasza nabór na stanowisko kierowcy autobusu
w Urzędzie Gminy Rychliki

Zatrudnienie na czas określony od 01 września 2011 do 31 grudnia 2011 roku – wymiar czasu pracy niepełny – 5 godzin dziennie.

I. WYMAGANIA: wynikające z ustawy o Transporcie drogowym ( teksy jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 – z późniejszymi zmianami)

  • posiadanie prawa jazy kat. D,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • ukończenie kursu na przewóz osób.

Oferty wraz z wymienioną powyżej dokumentacją można składać codziennie w sekretariacie urzędu ( pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu tj. od 715 do 1515.

Wójt Gminy
Henryk Kiejdo