Skip to main content

Program „ Dobry Start ” – 300 dla ucznia

2018-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informuje, że rusza nowy Program „Dobry Start”, który ma charakter powszechny i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, niezależnie od dochodu rodziny, w kwocie 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat ( także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).
Świadczenie nie przysługuje  na dzieci uczęszczające  do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówce”  w przedszkolu lub szkole oraz studentów.

Aby otrzymać świadczenie „Dobry Start” należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się (tj. osoba niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub posiadającą prawa do alimentów z ich strony)..
Wniosek będzie można złożyć  już od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny tj. empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. także drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach. Wniosek  należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r.
Wzory papierowych wniosków o świadczenie z Programu „Dobry Start” będą dostępne w GOPS Rychliki  od miesiąca lipca.