Skip to main content

Program „ Dobry Start ” – 300+

2019-09-25

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020.
Świadczenie „ Dobry Start ” przysługuje raz w roku, niezależnie od dochodu rodziny, w kwocie 300 zł na dziecko uczące się w szkole (od tego roku szkolnego także dla uczniów szkół policealnych i dla dorosłych), aż do ukończenia przez nie 20 lat ( także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówce” w przedszkolu lub szkole oraz studentów.
Aby otrzymać świadczenie „ Dobry Start ” należy złożyć wniosek, najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach.
Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się (tj. osoba niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub posiadającą prawa do alimentów z ich strony).

Na dzień 23 września 2019 r. przyjęto i rozpatrzono 274 wnioski z Programu „Dobry Start” oraz przyznano i wypłacono świadczenia dla 428 uczniów.