Skip to main content

Program Prosument na Warmii i Mazurach

2014-12-09

Informujemy, że Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  zatwierdziła regulamin Programu PROSUMENT – „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
Jednocześnie rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Udział w konkursie mogą wziąć: osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowaniem objęte będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła (łącznie).

Program Prosument ma na celu wspieranie budowy i wykorzystywania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (OZE). Linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.
Program stanowi kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych zasad znajdą Państwo na stronie WFOŚiGW w załączonych dokumentach pod adresem: http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=1979&sp=1