Skip to main content

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

2010-11-15

W dniu 14 października 2010 została podpisana z firmą RAMID z Raszyna na wykonanie “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Rychliki” wraz przeprowadzeniem szczegółowej inwentaryzacji. Do końca listopada miejscowości naszej gminy będą przemierzać pracownicy firmy RAMID, których zadaniem jest zinwentaryzowanie wyrobów azbestowych. Pracownicy firmy (wyposażeni w identyfikatory z upoważnieniem) będą prosili o umożliwienie wykonania pomiarów na nieruchomościach, na których występuje azbest.

Dzięki programowi właściciele budynków będą mogli starać się o dofinansowanie usuwania rakotwórczego azbestu. Pieniądze można pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://www.wfosigw.olsztyn.pl.