Skip to main content

Program współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi

2016-10-11

W związku z przygotowywaniem rocznego „Programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki” Wójt Gminy Rychliki zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji i uwag do projektu tego programu.
Oczekujemy na opinie, wnioski, uwagi i propozycje do projektu w terminie do dnia 25 października 2016 r. do godziny 15:00.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania uwag i propozycji jest: Agnieszka Jundziłł
tel. 55 248 51 55, e-mail: fundusze@rychliki.pl
Opinie, wnioski, uwagi i propozycje należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rychliki lub poprzez pocztę e-mail.
Propozycje można będzie przedstawić także na spotkaniu, które odbędzie się 21 października 2016 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 4 (Sala Ślubów) w Urzędzie Gminy Rychliki.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Rychliki w zakładce: organizacje pozarządowe