Skip to main content

Projekt „Europejskie standardy w hotelarstwie”

2014-03-19

Szanowny Panie/Pani

Obecnie rozpoczęliśmy realizację projektu „Europejskie standardy w hotelarstwie” w ramach programu Leonardo da Vinci będącego komponentem programu “Uczenie się przez całe życie”.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji na 20 staży zawodowych w hotelach w Wielkiej Brytanii dla młodych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego prosimy o pomoc w  dotarciu do potencjalnych uczestników projektu.

Wymagania:
Uczestnikiem projektu może być:
1. absolwent kierunków hotelarskich gastronomicznych turystycznych i pokrewnych pozostający bez zatrudnienia;
2. w przypadku osób nie posiadających wykształcenia, osoby z doświadczeniem (w okresie pierwszych 2 lat zatrudnienia) w branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej bądź pokrewnej;

Oferujemy:
W ramach projektu Uczestnikom oferujemy:

  • 20 tygodniowy staż zawodowy w hotelach brytyjskich sieci Leisureplex Ltd (http://www.leisureplex.co.uk/) należącej do Alfa Leisureplex Holiday Group; przewidywany termin realizacji staży: V/VI – IX/X 2014
  • stypendium unijne w wysokości 6 100 Euro (ok 25 000 zł)
  • organizację podróży międzynarodowej, zakwaterowania i wyżywienia w Wielkiej Brytanii;
  • ubezpieczenie zdrowotne i OC na czas realizacji stażu;
  • monitoring stażu i jego ewaluację;
  • certyfikat i zaświadczenie potwierdzające ukończenie stażu oraz dokument Europass Mobilność;

Dodatkowe formy wsparcia przed wyjazdem na staż:

  • szkolenie językowe;
  • warsztat interpersonalny i kulturowy;

W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy do 31 marca br złożyć Formularz Rekrutacyjny (dostępny na stronie: http://stazzagranica.pl/ ) wraz z załącznikami.