Skip to main content

Projekt herbu Gminy Rychliki – zatwierdzony…

2016-04-15

Możemy już oficjalnie poinformować, że projekt herbu Gminy Rychliki został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną Uchwałą nr 13-1696/O/2016 z dn. 11 marca br. Następnym krokiem, by oficjalnie korzystać z herbu, jest podjęcie stosownej uchwały przez  Radę Gminy Rychliki.

W projekcie, który został przedstawiony Komisji, ograniczono się do symboliki związanej z postacią św. Wojciecha. Czerwone tło tarczy herbowej nawiązywać ma do męczeństwa św. Wojciecha. Na tym tle znajdują się: pastorał (symbol władzy biskupiej św. Wojciecha, oraz atrybuty tego świętego i jego misji chrystianizacyjnej i męczeństwa: włócznia oraz wiosło, skrzyżowane ze sobą w taki sposób, że tworzą anagram Jezusa Chrystusa, w imię którego święty działał.

W ten sposób herb uzyskuje prostotę i właściwą symbolikę nawiązującą do męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, która miała miejsce na terenie gminy Rychliki, na terenie której prowadził również swoją misję chrystianizacyjną. Jednocześnie projekt taki cechuje oryginalność i niepowtarzalność w dotychczasowej heraldyce nawiązującej do postaci  św. Wojciecha.