Skip to main content

Projekt wodociągu Kwietniewo

2009-11-04

Informujemy, że w dniu 26 października 2009 r. podpisana została w Urzędzie Gminy w Rychlikach umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Kwietniewo wraz z tranzytem do miejscowości Dymnik, gdzie tymczasowo pobierana będzie woda dla Kwietniewa. Docelowo planuje się kolejną likwidację licznych hydroforni na rzecz żródeł bardziej wydajnych, a to wiąże się ze zmniejszeniem kosztów utrzymania. Projekt wykona firma Hydro-Term z Malborka, a przewidywany termin zakończenia prac to 01 marca 2010 r.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca roku 2010 a jej wykonanie zlikwiduje problem braku wody w Kwietniewie.

Należy wspomnieć, że zakończony został przetarg na wykonanie wodociągu dla Marwicy Wielkiej, a wykonawca wyłoniony ostatecznie w postępowaniu powinien być znany w ciągu kilku dni, o czym poinformujemy na naszej stronie.