Skip to main content

Projektują drogi

2009-04-06
Po wielu latach oczekiwania jest szansa, że na terenie naszej gminy ruszą w końcu inwestycje drogowe tak potrzebne mieszkańcom. Już zaczęły się inwentaryzacyjne prace geodezyjne na najważniejszej dla gminy drodze wojewódzkiej nr 527 od Jelonek do granicy województwa za Sójkami. Projekt ten został podzielony na dwa odcinki od Jelonek do Rychlik (włącznie) i od Rychlik do granicy województwa. Ten pierwszy odcinek obejmować będzie kompleksową przebudowę drogi z chodnikami, lampami, ścieżką rowerową.
Droga zostanie poszerzona oraz skorygowane zostaną łuki poziome i pionowe. Drugi odcinek planowany jest do remontu co wiąże się z wykonaniem warstwy nawierzchni, utwardzeniem poboczy i zjazdów. Geodeci prace mają skończyć do końca czerwca, natomiast cała dokumentacja projektowa ma zostać oddana w przyszłym roku. Równolegle prowadzone są podobne prace na drodze wojewódzkiej nr 526 na odcinku od Śliwicy do Kąt. Również Zarząd Dróg Powiatowych planuje dwie inwestycje na terenie naszej gminy. Na odcinku drogi 1185N od Jelonek do Śliwicy zostanie poszerzona jezdnia i utwardzone pobocza, w obu miejscowościach wykonane zostaną nowe chodniki i przejścia dla pieszych. Podobnie będzie wyglądać przebudowa drogi 1103N na odcinku Powodowo – Wysoka. Jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, utwardzone będą pobocza a w Powodowie będzie nowa wiata przystankowa z zatoczką dla autobusów i prowadzącym do niej chodnikiem. Na wniosek UG Rychliki teren miejscowości ma zostać oznaczony znakiem „Teren zabudowany”. Na wysokości Grądowego Młyna zaistaniała konieczność przebudowy zabytkowego przepustu pod drogą, co było konieczne ze względu na zwężenie drogi w tym miejscu. Trwają rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych dotyczące kolejnych napraw dróg powiatowych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w kolejnych latach możemy spodziewać się następnych inwestycji. Jak na razie na rozpoczęcie właściwych prac musimy jeszcze poczekać, ponieważ procedury projektowania, uzgadniania i uzyskiwania wszelkich pozwoleń są długotrwałe, a spraw nie ułatwia fakt, że niejednokrotnie w planowanym pasie drogi znajdują się ogrodzenia prywatnych posesji, które będą musiały być rozebrane. Z tego co nam wiadomo, nie obędzie się bez wykupu części gruntów przyległych do dróg. Wszystkie te działania znacznie poprawią bezpieczeństwo i wygodę użytkowników dróg na terenie gminy Rychliki.