Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Podleśna w Rychlikach

2016-12-05

1 grudnia odbyło się spotkanie wójta Henryka Kiejdo z zarządem spółdzielni „Podleśna” w Rychlikach. Zarząd reprezentowali: przewodniczący – Tadeusz Kruk oraz panie Danuta Czyczło, Barbara Hałajko i Bożena Wodecka. Głównym tematem rozmowy był remont drogi na osiedlu.
Projekt przebudowy drogi jest opracowywany. Obecnie gotowe są pierwsze rysunki koncepcyjne.

Wójt zaproponował zarządowi dwa warianty modernizacji. Pierwszy obejmuje wykonanie chodnika i jezdni wraz z kilkunastoma miejscami parkingowymi w ramach istniejącej granicy działki drogowej, czyli wąsko ale równo. Drugi wariant to możliwość poszerzenia jezdni i zwiększenie liczby miejsc parkingowych wzdłuż całej drogi. To wymaga jednak przejęcie przez gminę sąsiadującej działki.
Uzgodniono wariant drugi. Przepis działki odbędzie się 14 grudnia, a projekt powinien być gotowy do końca marca.