Skip to main content

Przebudowa drogi powiatowej 1185N Rychliki-Domki coraz bliżej

2016-02-25

W dniu dzisiejszym podpisane zostało porozumienie techniczne pomiędzy Gminą Rychliki a Powiatem Elbląskim dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 104010N i powiatowej 1185N, w ramach zadania przebudowy drogi powiatowej na odcinku 1600 metrów od drogi 527 w Rychlikach do Domków. Dzięki niewielkiemu wkładowi gminy, zwiększają się szanse powiatu na uzyskanie dofinansowania realizacji inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020, poprzez uzyskanie dodatkowego punktu do oceny wniosku.

Według wyliczeń, zadanie powinno otrzymać 16 punktów na 18 możliwych, co daje naprawdę duże szanse na otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to zgodnie z informacjami Zarządu Dróg Powiatowych, inwestycja zostanie zrealizowana do końca br.