Skip to main content

Przebudowa przepustu za Rejsytami

2018-09-07

W dniu 7 września Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Małgorzaty Klepcz-Ciąćka, podpisał umowę na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 104004N Kiersity-Wopity-Rejsyty w miejscowości Rejsyty km 2+302, gm. Rychliki.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma z Pasłęka – Domlux sp. z o.o., która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w lipcu br.  Kwota, jaką zaoferował Wykonawca, to 282 501,54 zł. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.