Skip to main content

Przedszkole – oddziały do zamknięcia?

2019-02-14

pspminDyrektor Szkoły Podstawowej w Rychlikach poinformował na początku grudnia 2018 r. Wójta Gminy Rychliki o złym stanie technicznym budynku szkoły, w którym znajdują się oddziały przedszkolne. Budynek nie spełnia wymagań BHP, norm przeciwpożarowych i wymaga kapitalnego remontu. Taki stan obiektu powoduje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób w nim przebywających, w szczególności dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

Wróćmy do 2016 r.
Z protokołów ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzonych w dniu 28 września 2016 r., z zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 18 listopada 2016 r. przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz nakazu Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 14 marca 2017 r. wynika szereg nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP stwierdzonych w budynku Zespołu Szkół w Rychlikach przeznaczonym na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. Żadne ze stwierdzonych w/w uchybień do dnia dzisiejszego nie zostało usunięte, mimo że upłynęło kilka lat od ich oficjalnego stwierdzenia przez właściwe organy.
Co teraz?
13 lutego br., na zaproszenie Wójta Gminy Rychliki Zbigniewa Lichuszewskiego, przybyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania podjęto rozmowy, które mają doprowadzić do jak najszybszych działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez PSP w 2016 r. oraz PIP w 2017 r. „Wstępny koszt inwestycji kształtuje się w granicach kilkuset tysięcy zł. Mamy nadzieję, że pomimo wielu uchybień, uda nam się uratować budynek przez zamknięciem. Rozważamy też przeniesienie oddziałów do innego budynku, ale to nie takie proste… – mówi Wójt”.

 

przedszkole psp