Skip to main content

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej Protowo

2015-05-11

Urząd Gminy Rychliki informuje, że w dniu 11 maja 2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia pn.: “Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Protowo oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie miejscowości Protowo-Jankowo, gmina Rychliki”. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenach zwartej zabudowy mieszkalno – gospodarczej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Protowo, oraz sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Protowo -Jankowo. Zaprojektowana została też mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Protowa. 

Realizacja inwestycji pozwoli na zlikwidowanie “odwiecznego” problemu Protowa związanego z nieuregulowaną gospodarką ściekową wsi. Nowoczesna oczyszczalnia zastąpi istniajęce nieszczelne szamba. Jednocześnie z budową wylotu oczyszczonych ścieków w kierunku Jankowa pociągnięta zostanie nitka wodociągowa, dzięki której będzie można wyłączyć kolejną nieefektywną hydrofornię na terenie gminy, zapewniając mieszkańcom Jankowa wodę dobrej jakości. Ten odcinek w przyszłości (w połączeniu z modernizacją hydroforni Krupin) posłuży również do zapewnienia wody dla Świętego Gaju.

Termin składania ofert to 25 maja 2015 r. godz. 10.00. Szczegóły dotyczące ogłoszonego przetargu znaleźć można na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce zamówienia publiczne. 

http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=125017