Skip to main content

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

2018-11-27

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=150678 zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 04.01.2019 roku, drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy (działka nr 164/5 obręb Rychliki).

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości: Rychliki i Barzyna oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=150678.