Skip to main content

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

2017-10-19

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Lepno, Dziśnity, Gołutowo, Krupin, Kiersity, Rejsyty i Jelonki, zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 23.11.2017r. pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy. Ogłoszenie do pobrania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości:  Lepno, Dziśnity, Gołutowo, Krupin, Kiersity, Rejsyty i Jelonki  oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.