Skip to main content

Przetarg na lokal mieszkalny w Rejsytach

2017-11-13

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki,  na tablicy informacyjnej w miejscowości Rejsyty, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 19.12.2017r. kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 174 położonej w Rejsytach i lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w Rejsytach, obręb geodezyjny Wopity.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Rejsyty oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/