Skip to main content

Przetarg na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki

2017-12-08

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki,  na tablicy informacyjnej w miejscowości Wysoka, Śliwica, Budki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 11.01.2018r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki (budynek b. stołówki w Wysokiej, budynek b. hydroforni w Budkach).

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Wysoka, Śliwica, Budki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/