Skip to main content

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2018-03-20

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki i na tablicy informacyjnej w miejscowości Rychliki i Wysoka oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 25.04.2018r. o kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki (budynek b. stołówki w Wysokie) oraz ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 25.04.2018r. o kolejnym (czwartym)) przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż działek oznaczonych nr 148/14 i nr 148/15 położonych w Rychlikach.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Rychliki i Wysoka oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.