Skip to main content

Przetarg – wodociąg kolonia Rychliki

2014-09-18

W dniu dzisiejszym 18 września 2014 roku został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest zadanie inwestycyjne obejmujące budowę sieci wodociągowej z przyłączami na długości ok. 1,8 km w obrębie miejscowości Rychliki – Kolonia Rychliki (w kierunku Rejsyt). Projektowany wodociąg zastąpi indywidualne ujęcia wody powierzchniowej i będzie mieć za zadanie zaopatrzenie w wodę na cele bytowo gospodarcze i pożarowe Kolonii Rychliki. Przewidywana kwota inwestycji zabezpieczona w budżecie gminnym to koszt 414 tys. złotych. Planowanym terminem  zakończenia inwestycji jest 15 grudnia 2014 roku.