Skip to main content

Przeznaczenie do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat pomieszczeń garażowo-gospodarczych w miejscowości Jelonki

2016-01-08

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 07.01.2016 r. wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, w  drodze bezprzetargowej.
  – wykaz  nr 7100.I.1.2.2016 z dnia 05.01.2016r.).

Treść wykazu znajduje się na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/
Bliższych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew.29.