Skip to main content

Przeznaczenie do przekazania w użyczenie nieruchomości gminnych

2016-06-13

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami j. t. Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 14.06.2016 r.  wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat. (wykaz nr 6845.III.3.2016 r. z dnia 13.06.2016r.).

Treść wykazu znajduje się  na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.