Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży budynku gospodarczego i działek niezabudowanych w miejscowości Krupin, w drodze przetargu

2016-01-05

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 07.01.2016r. wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (budynek gospodarczy i  2 działki niezabudowane w miejscowości Krupin)  – wykaz  nr 6840.I.2.2016 z dnia 05.01.2016r.).

Treść wykazu znajduje się na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

    Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew.29.