Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Krupin, w drodze przetargu

2016-01-05

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 07.01.2016r. wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (lokal w budynku nr 1 w budynku nr 6 w Krupinie) –  wykaz nr 6840.I.1.2016 z dnia 05.01.2016r.).

Treść wykazu znajduje się na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

    Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew.29.