Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Rejsyty

2015-09-21

Informuje się, że na stronie internetowej  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i tablicy ogłoszeń sołectwa Rejsyty, umieszczony został na okres 21 dni, licząc od dnia 22.09.2015r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego – lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 2 w Rejsytach.