Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnych

2016-12-22

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 22.12.2016r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (działka nr 148/25 o pow. 0,0900 ha i nr 148/14 o pow. 0,0700 ha, położone w obrębie geodezyjnym Rychliki).

Treść wykazu że na stronie internetowej  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w UG w Rychlikach, pok. 2a, tel (55) 248 – 81 – 50 wew. 29.