Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej

2016-04-20

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 204/16 położonej w Kiersitach – w drodze bezprzetargowej.
Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 21.04.2016r. wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 148, położonej w Kiersitach, obręb geodezyjny Krupin (wykaz nr 6840.I.5.2016 z dnia 20.04.2016r.).

Treść wykazu znajduje się na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.