Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki

2017-07-10

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147) – Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 10 lipca 2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (działki w Rychlikach i nieruchomości rolne w Marwicy).
Treść wykazu na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.