Skip to main content

Przeznaczenie nieruchomości do oddania w użyczenie

2020-10-09

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 9.10.2020 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz ESOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie, na okres 5 lat. Treść wykazu znajduje się tutaj.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.