Skip to main content

Przygotowanie dokumentów strategicznych dla EOF

2014-09-24

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 realizowany jest projekt partnerski pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”, w którego realizację zaangażowanych jest łącznie 18 jednostek samorządu terytorialnego tworzących Elbląski Obszar Funkcjonalny (EOF), tj. obszar obejmujący Elbląg, powiat ziemski elbląski i powiat braniewski. Są to: Gmina Miasto Elbląg (Lider projektu), Powiat Elbląski, Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Milejewo, Gmina Markusy, Gmina Młynary, Gmina Pasłęk, Gmina Rychliki, Gmina Pieniężno, Gmina Tolkmicko, Miasto i Gmina Frombork, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Powiat Braniewski, Gmina Godkowo, Gmina Wilczęta, Gmina Płoskinia.

 

Powyższe gminy i powiaty w dniu 10 stycznia 2014 r. podpisały Umowę Partnerstwa w sprawie realizacji projektu i prowadzenia wspólnych działań w ramach EOF.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę przyszłej współpracy w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego (EOF) obejmującego Elbląg, powiat ziemski elbląski i powiat braniewski.

W wyniku realizacji projektu powstaną dokumenty, które określą kierunki rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz umożliwią realizację przyszłych przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym, tj.

  1. Strategia Rozwoju EOF ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko naturalne;
  2. Pięć strategii z planami operacyjnymi dla następujących sektorów: zrównoważonego transportu, ochrony środowiska naturalnego, innowacyjności i rozwoju inteligentnych specjalizacji, kreowania regionalnych produktów turystycznych i stworzenia wizerunku EOF; dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
  3. Analiza uwarunkowań przestrzennych EOF;
  4. Dokumentacja projektowa i studium wykonalności dla wybranej inwestycji wpływającej na rozwój EOF.

Umowa dotacyjna na realizację projektu podpisana została pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w dn. 24.03.2014 r.

Całkowity koszt Projektu wynosi: 1 963 320,00 zł brutto, wysokość dofinansowania stanowi 90% kosztów projektu. Wkład własny w wysokości  10% wartości projektu, tj. 196 332,00  zł ponosi Lider – Gmina Miasto Elbląg.