Skip to main content

Przypomnienie o opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

2019-05-07

Urząd Gminy w Rychlikach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych, iż do 31 maja 2019 roku należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Rychliki od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1345 lub przelewem na rachunek bankowy: Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku nr: 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020 z dopiskiem “II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.