Skip to main content

Przypomnienie o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu

2020-01-13

Urząd Gminy w Rychlikach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych, iż do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku oraz uiścić I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w bieżącym roku. W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia, których termin ważności upływa w trakcie 2020 roku opłaty dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Rychliki od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1345 lub przelewem na rachunek bankowy: Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku nr: 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020 z dopiskiem “I rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.