Skip to main content

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

2017-05-29

Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Mając to na uwadze pragnę przypomnieć, że Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach w/w zadań prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynie w następującej lokalizacji:
Zespół Szkół Ogólnokształcących IV
ul. Turowskiego 3
Olsztyn 11-900
woj. warmińsko-mazurskie
Dni i godziny pracy punktu:
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: godz. 12:00 – 20:00.
Sobota: godz. 8:00 – 16:30.
 Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:
•         osoby do 26 lat i powyżej 65 lat,                    
•         osoby korzystające z pomocy społecznej,
•         osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,    
•         kombatanci i weterani
•         ofiary represji wojennych i okresu powojennego,    
•         kobiety w ciąży
•         osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.
     Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.
Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

plakat informujący