Skip to main content

Radni Okręgu Rychliki spotkali się z mieszkańcami

2014-02-11

W dniu 05 lutego 2014 r. w sali Biblioteki Gminnej w Rychlikach odbyło się spotkanie Radnych Okręgu Rychliki – p. Haliny Zbróg (Przewodniczącej Rady Gminy), p. Andrzeja Kaśkiewicz i p. Andrzeja Szponar – z mieszkańcami.

W trakcie spotkania Radni Gminy omówili sprawy bieżące dotyczące miejscowości Rychliki oraz główne przedsięwzięcia zrealizowane w m. Rychliki w ciągu ostatnich kilku lat.

W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Rychliki – p. Henryk Kiejdo, który w skrócie przedstawił inwestycje zrealizowane na terenie Rychlik, w tym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym. Wójt przedstawił również plany na najbliższy okres – dotyczące zarówno inwestycji strategicznych, takich jak wodociągi, kanalizacja i infrastruktura drogowa, oraz tych „mniejszych” lecz nie mniej ważnych dla mieszkańców (takich jak pozyskanie miejsca na cmentarz czy budowa kaplicy pogrzebowej).

Na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy – p. Haliny Zbróg – również zabrał głos obecny na spotkaniu Radny Powiatowy – p. Zbigniew Zasada – który omówił bieżące plany Rady Powiatu związane z naszą Gminą.

Na zakończenie spotkania, w trakcie dyskusji obecni na spotkaniu mieszkańcy wymienili z Radnymi poglądy dotyczące bieżących problemów, szczególnie w obszarach infrastruktury drogowej oraz oświaty.

Podsumowując, spotkanie należy uznać za udany początek wspólnej pracy nad przyszłością Rychlik na linii Radni Gminy – mieszkańcy.

{gallery}14/SpotkanieRadnych{/gallery}